Leerstoel kan weer vier jaar verder

 

De bijzondere leerstoel Literatuur en Samenleving Rotterdam kan weer vier jaar verder. De Erasmus Universiteit en de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam zijn overeengekomen dat de bijzondere leerstoel voor een derde periode van vier jaar zal worden gecontinueerd, tot 2019.
tn Prof Korsten 2

Prof. dr. F.W. Korsten

De bijzondere leerstoel is ingesteld om de letterenstudies aan de Erasmus Universiteit te bevorderen. Al acht jaar lang wordt deze leerstoel bekleed door prof. dr. Frans-Willem Korsten. Hij zal ook de nieuwe periode voor zijn rekening nemen.

De leerstoel is ook voor de universiteit belangrijk, omdat deze zorgt voor een belangrijk netwerk met andere universiteiten en hogescholen en ook met de stad Rotterdam en natuurlijk ook andere steden in de metropoolregio.

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.