Dit heeft de bijzondere leerstoel bereiktafbeelding bij overzicht activiteiten leerstoel

 

In de ruim acht jaar dat de bijzondere leerstoel Literatuur en samenleving nu bestaat, is veel tot stand gebracht. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven, in Rotterdam en omgeving werd een netwerk opgebouwd en werden tal van activiteiten ontplooid, er werd een aanzienlijke hoeveelheid artikelen en boeken gepubliceerd en de bekleder van de leerstoel, prof. dr. Frans-Willem Korsten was buitengewoon actief in het cultureel en maatschappelijk veld in Rotterdam. Naast de lokale en nationale activiteiten, is er ook internationaal veel gedaan.

 Een overzicht van wat er tot nu toe is bereikt, vindt u in een pdf-bestand (3,8 mb) dat u kunt downloaden via deze link.

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.