Avond van de Leerstoel

Op 9 februari 2012 is de Avond van de Leerstoel gehouden in de Unie

 

Het DNA van Europa

De Franse keuken, de Engelse tuin, de Russische roman, de Italiaanse cinema – Europa is meer dan Brussel en Straatsburg of de eurocrisis en de Griekse Tragedie. Maar wat bindt Europa verder? Welke culturele verworvenheden zijn typisch Europees en maken de Europeaan trots? Wat is het culturele DNA van ons continent?

Debatcentrum De Unie te Rotterdam stond op 9 februari 2012 in het teken van ´Het DNA van Europa’, een interactieve lezing door Pieter Steinz (voormalig redacteur van NRC Handelsblad en sinds 1 maart 2012 directeur van het Nederlands Letterenfonds).

In een tijd waarin politiek gezien de Europese Unie onder druk staat en in alle Europese staten grote politieke partijen de blik weer naar binnen keren moet het bindweefsel van Europa opnieuw uitgevonden worden.

Bij Steinzs zoektocht naar de culturele identiteit van Europa zorgde prof. Frans-Willem Korsten (buitengewoon hoogleraar Literatuur en Samenleving aan de EUR) voor een tegengeluid. Als Europa een DNA heeft, is conflict en vernietiging daarin niet evengoed ingebakken - als een collectief gegeven? Speciale gast van de avond was Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr. Hij stelde zich eenzelfde vraag in het gedicht ‘het huis van Europa’ waarmee hij de avond opende.

 

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.