Dag van de Leerstoel

 

Op zaterdag 30 maart vindt de Dag van de Leerstoel plaats in het HIPHOPHUIS

 

met o.a. Typhoon en Frans-Willem Korsten

Wetenschap ontmoet spoken word: hoe kan muziek een gemeenschap maken?

 

Op zaterdag 30 maart wordt de Rotterdamse ‘Avond van de Leerstoel’, die jaarlijks wordt gehouden in het kader van de leerstoel Literatuur en samenleving aan de Erasmus Universiteit, dit keer ingevuld door een bijeenkomst in het Rotterdamse Hiphophuis. Hoogleraar Frans-Willem Korsten ontmoet dan Typhoon, een van de grote namen in de hedendaagse Nederlandse rapwereld, en een vooraanstaande beoefenaar van het zogeheten spoken word.

 

Typhoon heeft eerder samengewerkt met het Hiphophuis en een workshop gegeven waar vijf jonge Rotterdamse rappers aan mee deden. Die zijn opnieuw uitgenodigd. Het thema van de avond is de relatie tussen spoken word, rapmuziek en gemeenschapsvorming.

In de middag ontmoet Frans-Willem Korsten de vijf rappers met wie Typhoon eerder samenwerkten. Onderwerp van gesprek zal zijn hoe hun muziek zich verhoudt tot de gemeenschap waartoe ze behoren. Tezelfdertijd krijgt Typhoon studenten van de Erasmus Universiteit en van de Universiteit Leiden op bezoek, die zijn werk hebben bestudeerd en hem vragen zullen stellen over de relatie van zijn werk tot een gemeenschap. Na deze gesprekken komen Frans-Willem Korsten en Typhoon dan bijeen om te kijken hoe ze de avond kunnen openen met een reflectie op wat is uitgewisseld. Ondertussen is er een collectieve maaltijd.

 

De avond start met een gesprek tussen Typhoon en Frans-Willem Korsten over het thema gemeenschap en rapmuziek. Daarna neemt Typhoon het over om met zijn band de avond te eindige, via spoken word, met een swingend muzikaal slotakkoord.

 

Achtergrond: sinds enige jaren kent Nederland een dichter des vaderlands, mede op instigatie van Poetry International in Rotterdam. Die nationale dichter is een duidelijke poging Nederland als geheel een dichter te geven, die reflecteert op belangrijke gebeurtenissen. Vraag is of zo’n dichter zich ook verhoudt tot een Nederlandse gemeenschap. In de geschiedenis heeft poëzie zich vaak verhouden tot specifieke gemeenschappen. Veel moderne Nederlandse poëzie lijkt zich daar niet meer werkelijk mee bezig te houden. In de rapwereld en de wereld van spoken word zijn zulke gemeenschappen echter wel degelijk belangrijk en lijken ze ook moeiteloos bijeen te komen rondom de muziek. Hoe zit dat; en klopt dit beeld? Daarover gaan de gesprekken. 

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.