Letterenstudies in Rotterdam

De oratie van professor Korsten

De letteren in Rotterdam maken een bloei door. Naast de bekende festivals zoals Poetry International, het Lezersfeest en Geen Daden Maar Woorden (GDMW), en naast de vestiging van de unie Passionate, Bulkboek en Kunstbende Zuid-Holland in Rotterdam zijn er steeds meer initiatieven.

Het Rotterdams Letterenoverleg, waarin vrijwel alle Rotterdamse cultureel-literaire organisaties vertegenwoordigd zijn, vond daarom dat letterenstudies in deze stad niet langer mochten ontbreken. Daartoe is in het jaar 2000 de Noodfaculteit Letteren opgericht, waaruit de Stichting Letteren en Samenleving is voortgekomen. Deze heeft fondsen heeft geworven om de bijzondere leerstoel te kunnen bekostigen.

Per 1 mei 2007 is deze bijzondere leerstoel Literatuur en Samenleving een feit dankzij steun van met name de gemeente Rotterdam en de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. De Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam gaat nu verder met het werven van aanvullende fondsen voor onderzoek en onderwijs.

De bijzonder hoogleraar, prof. dr. Frans-Willem Korsten, werkt binnen de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHK) van de Erasmus Universiteit.

 

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.