Letterenstudie

Rotterdam

kan verder

Professor Frans-Willem Korsten

Rotterdamse studenten kunnen voor de letteren blijven kiezen. Dankzij financiële bijdragen van een aantal particuliere fondsen, met name de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, is het voortbestaan van de bijzondere leerstoel Literatuur en Samenleving verzekerd. Professor Frans-Willem Korsten zal nog eens vier jaar zijn werk aan de Erasmus School for History, Culture and Communication kunnen voortzetten.


De bijzondere leerstoel aan de Erasmus Universiteit is in 2007 ingesteld vanwege de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam. Dit is een initiatief van het Rotterdams Letterenoverleg, een platform van onder meer uitgevers, boekhandelaren, schrijvers en dichters. De leerstoel is bedoeld om letterenstudies te stimuleren en het culturele leven in de stad te versterken, met name op letterengebied.

De colleges die prof. Korsten aanbiedt, trekken bovengemiddelde aantallen studenten. Vooral de link van literatuur met andere disciplines, zoals recht, politiek en sociologie blijkt populair. Bovendien werkt prof. Korsten mee aan tal van culturele activiteiten in Rotterdam. Hij is lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en staat bekend als een deskundig en geïnspireerd debater.

Nu het voortbestaan van de bijzondere leerstoel gegarandeerd is, zal de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam zich richten op verbreding en versterking van de basis ervan door onderwijs en onderzoek. Uiteindelijk moet letterenstudie met een eigen signatuur  een stabiele plek krijgen in de stad, die al eeuwenlang kan bogen op beroemde schrijvers, denkers en dichters.

Stichting Letteren en Samenleving Domestica Rotterdam is erkend als "culturele instelling" (CI). Een van de voordelen van de CI-status is dat voor giften aan de stichting een extra giftenaftrek van 25% kan worden toegepast in de inkomstenbelasting. Meer uitleg hierover staat op: www.allarts.nl/nl-NL/nieuws/128/status-als-culturele-instelling-ci-te-vinden-op-website-belastingdienst.html.

 

Middag van de Leerstoel in de Unie

De jaarlijkse Middag van de Leerstoel wordt gehouden op 12 januari 2010     

Thema: Een stad zoekt haar grens - De Delftse Poort en de stad als gedicht

Lezing door Frans-Willem Korsten en debat met Ramsey Nasr, Paul Kuypers en Elma van Boxel, onder leiding van Natasja van den Berg.

De Unie, dinsdag 12 januari 17:00 – 18:30 uur, toegang gratis.

Gebouw de Unie

Oratie bijzonder hoogleraar Letteren en Samenleving Rotterdam


Dr. F.W.A. Korsten heeft op donderdag 18 oktober 2007 om 16.00 uur heeft  ter gelegenheid van zijn benoeming als bijzonder hoogleraar Literatuur en Samenleving aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam, zijn ambt aanvaard met het uitspreken van de rede:

"Alles inclusief! Het poëtische en het kapitalisme"


De plechtigheid vond plaats in de Forumzaal van het M-gebouw van het gebouw van de universiteit, Bourgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam en werd bezocht door ruim 200 vertegenwoordigers van universiteit en Rotterdamse letterenwereld.

Gedachtenwisseling in de middagpauze

 

Op donderdag 18 oktober 2007 wordt een openbaar paneldebat gehouden met als thema:

Letteren in Rotterdam - de Derde Maasvlakte

Dit gebeurt voorafgaand aan de oratie van Frans-Willem Korsten als hoogleraar Letteren en Samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Plaats: Goethe Institut, Westersingel 4 te Rotterdam, aanvang 12.00 uur.

PERSBERICHT Rotterdam, 10 mei 2007

Bijzonder hoogleraar Literatuur en Samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam


De Erasmus Universiteit Rotterdam krijgt dit jaar een bijzonder hoogleraar Literatuur en Samenleving. Dit wordt dr. Frans-Willem Korsten, universitair docent Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. Korsten gaat zich bezighouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van de relatie tussen literatuur en samenleving, met bijzondere aandacht voor het literaire klimaat in de stad Rotterdam.

Korsten is naast zijn werk bij de universiteit Leiden ook als tutor verbonden aan het Piet Zwart Instituut van de Rotterdamse Willem de Kooning Academie en hij is voorzitter van de sectie Letteren van de Raad voor Cultuur.

Hij publiceerde onder meer een vooraanstaande inleiding in de literatuurwetenschap (Lessen in Literatuur, Nijmegen: Vantilt, 2005) en recentelijk een spraakmakende studie over het toneelwerk van Joost van den Vondel (Vondel belicht - voorstellingen van soevereiniteit, Hilversum: Verloren, 2006).

De instelling van de bijzondere leerstoel is mogelijk dankzij bijdragen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en de diensten Kunst en Cultuur en Jeugd, Onderwijs, Samenleving van de gemeente Rotterdam.

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.