Geschiedenis

 

Uit de geschiedenis rond de Nederlandse Economische Hogeschool en de Medische Faculteit Rotterdam blijkt dat al vrijwel meteen na de oorlog de serieuze intentie bestond om te komen tot de oprichting van een universiteit in Rotterdam. In eerste instantie was het de vraag hoe een dergelijke universiteit eruit zou moeten zien. Het Nederlands Economisch Instituut (NEI) ontwierp in 1954 een Profielschets (NEI, 1954). Hierin werd gepleit voor een algemene universiteit, die qua onderwijs en onderzoek gelijkwaardig zou zijn aan de andere algemene universiteiten in Nederland.

In 1973 kreeg Rotterdam eindelijk zijn universiteit, maar niet iedereen was gelukkig met het nieuwe instituut. Zeer ontevreden was bijvoorbeeld de in Rotterdam woonachtige letterkundige Aimé van Santen.

De Erasmus Universiteit had het recht niet de naam Universiteit te dragen. “Waar zijn de talen? Waar is de faculteit letteren? Je weet toch wel wat ‘universitas’ betekent?” Van Santen begon daarop een eigen particulere Noodfaculteit met letterencolleges. Deze heeft enkele jaren bestaan.

 

Artikel NRC Handelsblad van 13 april 1974

Volg de link voor een artikel van Aimé van Santen
in NRC Handelsblad van 13 april 1974.

Onderzoek in de archieven van de Noodfaculteit

 

Onder de titel “Rotterdam moet knokken voor een letterenfaculteit” verscheen op de opiniepagina van het Rotterdams Dagblad van 3 juni 2000 een nieuw pleidooi voor een letterenfaculteit in Rotterdam. In zijn vergadering van 21 september 2000 heeft het Rotterdams Letterenoverleg besloten een werkgroep Letterenfaculteit op te richten.

Foto links: Onderzoek in het archief van Aimé van Santen.

Op 3 februari 2001 is de Noodfaculteit Letteren Rotterdam (her)opgericht, een ludiek bedoeld initiatief om bekendheid te geven aan het streven naar letterenstudies in Rotterdam.

Foto rechts: de feestelijke opening van de Noodfaculteit.

 

De oprichting van de Noodfaculteit op 3 februari 2001

 

Jules Deelder ontvangt het eredoctoraat van de Noodfaculteit

 

 

Het draagvlak voor het initiatief van de Noodfaculteit bleek al snel groter dan gedacht. Burgemeester Opstelten toonde zich bereid om het eerste semester te openen,. Deze opening vond plaats op donderdag 22 februari 2001 in de Waalse Kerk, met ingang aan de Pierre Baylestraat, te Rotterdam. Bij deze opening waren vertegenwoordigers aanwezig van de Rotterdamse politiek, de Erasmus Universiteit, de letterenwereld en lokale en nationale pers.

Foto: aan Jules Deelder werd ter gelegenheid van zijn 60ste verjaar een nood-eredocoraat uitgereikt tijdens de Deelder-special van Passionate Magazine.

 

Jarenlang werden er colleges gegeven door de Noodfaculteit Letteren. Intussen werd overlegd met universiteit en politiek. In 2003 werd een Witboek Letterenfaculteit Rotterdam overhandigd aan de toenamlige wethouder mevr. mr. Kuijper van Onderwijs en rechtor-magnificus prof. dr. Van Bemmel van de Erasmus Universiteit. In die tijd zijn de voorbereidingen begonnen voor de instelling van een bijzondere leerstoel in de letteren.

 

In 2003 ontving de Noodfaculteit Letteren Rotterdam de Dunya Waarderingsprijs voor hun inspanningen om 'in de stad van Erasmus  eindelijk een Letteren Faculteit te realiseren'.

Witboek Letterenfaculteit Rotterdam

 

Op 15 juni 2005 is de stichting Letteren en Samenleving Rotterdam opgericht. Deze stichting heeft fondsen ingezameld waarmee de benoeming van de eerste bijzonder hoogleraar in de letteren, prof. dr. Frans-Willem Korten, kon worden gerealiseerd. De bijzonder hoogleraar is aangetreden in 2007.

Copyright Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam © 2013. All Rights Reserved.